Monthly Archives: April 2015

Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн хураангуй шалгаруулах уралдаан

Category : Uncategorized

Эрхэм хүндэт эмзүйч, эм найруулагч, судлаач нараа,
 
Эмзүйн шинжлэх ухааны болон практикийн байгууллагад ажиллаж байгаа судлаач, мэргэжилтнүүдийн гүйцэтгэсэн судалгааны ажлыг ОУ-н эмзүйн холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг хуралд танилцуулах, судлаачдыг идэвхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах зорилгоор эрдэм шинжилгээний өгүүллийн хураангуй шалгаруулах уралдаан зарлаж байна. 
 
Та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг урьж байна.
Уралдааны удирдамж болон зааварчилгааг файлаар татаж авна уу.
Хүндэтгэсэн, 
Эмзүйн Мэргэжлээр төгсөгчдийн холбоо